Privacyverklaring
RIF-IT Services BV | Versie 21-04-2018

RIF-IT Services BV vindt uw privacy zeer belangrijk. In deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Algemeen
Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij nemen het waarborgen van uw privacy dan ook zeer serieus. Niet alleen persoonsgegevens, maar ook alle andere gegevens die u aan ons verstrekt gaan wij met dezelfde zorgvuldigheid om. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website, diensten en producten gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe lang deze gegevens bewaard blijven.

Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Door gebruik te maken van onze diensten en/of producten geeft u aan onze algemene voorwaarden met hierin opgenomen onze privacyverklaring te accepteren.

Persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten of het bestellen van bepaalde producten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om ons werk te kunnen doen voor u, zoals met u overeengekomen op basis van de tussen ons gesloten overeenkomst of uw website gebruik. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van RIF-IT Services BV of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar wij maken u erop attent dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking van persoonsgegevens weigert.

Communicatie
Wanneer u een e-mail , contactformulier of andere berichten naar ons stuurt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Doeleinden gegevensverwerking
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat RIF-IT Services BV in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat. De persoonsgegevens die wij van u verwerken, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • voor het verrichten van de aangeboden diensten en producten;
  • om met u in contact te kunnen treden;
  • het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening;
  • het verzorgen en verbeteren van onze website;
  • het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van ons bedrijf;
  • de levering en facturatie van door u bestelde producten en/of diensten;
  • de uitvoering van overeenkomsten en diensten;
  • relatiebeheer;
  • product- en dienstontwikkeling;
  • het bepalen van strategie en beleid;
  • delen van klantgegevens met leveranciers van RIF-IT Services BV
   a. voor de uitvoering van diensten
   b. voor levering van producten
   c. met communicatiediensten zoals telefonie, e-mail, digitale communicatiediensten en post

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hebben verkregen.

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en RIF-IT Services BV.

Bij het bezoeken van de website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt. Bij het verzenden van formulieren wordt ook het IP-adres genoteerd. Dit om in voorkomende gevallen te kunnen nagaan of ten onrechte gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens

Cookies
RIF-IT Services BV maakt zeer beperkt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen. RIF-IT Services BV maakt gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt RIF-IT Services BV inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op haar website. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. RIF-IT Services BV heeft hier geen invloed op. RIF-IT Services BV heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. De privacyverklaring van Google Analytics is hier te raadplegen. Derden hebben geen toegang tot de door RIF-IT Services BV geplaatste cookies. U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én de browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
RIF-IT Services BV slaat uw data uitsluitend op in Nederland. Onze systemen voldoen aan een hoog beveiligingsniveau om uw privacy te kunnen waarborgen. Wij gebruiken 2-factor-authenticatie en dataversleuteling op alle diensten en systemen waar uw data wordt opgeslagen. Daarnaast hanteren we een streng IT beveiligingsbeleid.

Duur van de verwerking
Uw persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is voor het doel van de verwerking, wat samen kan hangen met de aard van onze relatie tot u.

Verstrekking aan derden
De door RIF-IT Services BV verwerkte persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden tenzij dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen, een product te bestellen/leveren of wanneer de wet dat vereist.

Links naar andere website
Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. RIF-IT Services BV is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder het beheer van RIF-IT Services BV vallen.

Uw wettelijke rechten
U mag RIF-IT Services BV vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u RIF-IT Services BV verzoeken deze gegevens te wijzigen, te verplaatsten, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door ons een e-mail te sturen via privacy@rifits.nl, of door telefonisch contact met ons op te nemen via 085-7600457 op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen en bij vragen over uw privacy kunt u altijd contact met ons opnemen.

Vragen en feedback?
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Telefoonnummer: 085-7600457 / E-mail: privacy@rifits.nl